BOLIX RENO BALKON

NAPRAWA USZKODZEŃ PŁYTY BALKONOWEJ

Płyty balkonowe to zewnętrzne elementy budynków narażone na niszczące oddziaływanie czynników atmosferycznych. Destrukcja materiałów może występować w wyniku oddziaływania kilku czynników jednocześnie. Szczególnie negatywnie działa zawilgocenie przyśpieszając szereg procesów korozyjnych, dotyczy to zarówno stali zbrojącej jak i betonu. Najczęściej objawiają się w formie: wykwitów solnych, zarysowań, pęknięć oraz zmianą właściwości mechanicznych. Rozwiązanie BOLIX RENOBALKON pozwala na zatrzymanie procesów korozyjnych, rekonstrukcje uszkodzonych elementów balkonów oraz zabezpieczenie przed dalszą destrukcją. Pierwszą i bardzo ważną czynnością, która musi poprzedzać wykonanie każdej naprawy lub renowacji jest ocena techniczna lub ekspertyza dotycząca stanu istniejącego balkonu.

ETAPY KOROZJI ŻELBETU

PRODUKTY DO REPROFILACJI ŻELBETU

PRODUKTY

BOLIX AKO
BOLIX WB
BOLIX SCS